چرا keygenها و patchها در ویندوز ویستا اجرا نمیشوند

چرا keygenها و patchها در ویندوز ویستا اجرا نمیشوند

نمایش نسخه قابل چاپ