1- ابتدا وارد كنترل پنل شوید.
2- Region را انتخاب كنيد.
3- از تب formats قسمت format را بر روي English(United States) قرار دهید.
4- Ok كنيد و يك بار سيستمتون راري استارت كنيد.