سلام من بازی را 10بار نصب کردم اجرا نشده انتی ویروسهم خاموش بوده نت هم قطع بوده ولی اررور میده. اسم اررور هم اینه: fatal error
اخه این چه وضعشه