آقا این error بود برا کارت گرافیک یا رم مشکل من اونه اما مشکل اینجاس که اصن unable نزده !! زده N/A الان این یعنی چی؟!!! بعدم نصب میکنم درایور رم و گرافیکم رو بازم N/A !!! یه راه حل لطفا...:(