سلام در حاضر احتیاج به شناسه پشتیبان نیست شما برای ازتباط با پشتیبان از طریق سایت و به صورت تلفنی می تونید با شرکت در ارتباط باشید