ببینید مهاجرت به کانادا و یا مهاجرت به آلمان هر کدوم شرایط مختلفی داره و باید ببینید شرایط شما کدوم رو اقتضا میکنه مثلا در آلمان تحصیل در دانشگاه ها نسبتا رایگان هست و پول بسیار کمی میگیرند اما در...