مطلبتون خوب و مفید بود ممنون
من از همین راه و سئو داخلی تونستم کلی رتبه جابجا کنم