سلام
ابتدا وارد کنترل پنل بشید.
Region را انتخاب کنید.
از تب formats قسمت format را بر روی English(United States) قرار بدید.
Ok کنید و یک بار سیستمتون رو ری استارت کنید.