من تا یک سال گذشته داشتم خیلی راحت pes 2013 فارسی رو بازی می کردم اما چند روزی شده که همیشه ارور 800- رو می ده و من نمی تونم بازی رو اجراء کنم. لطفا اگه راهی برای رفع این مشکل هست به من پاسخ بدهید....