روی برخی از سیستم ها مثل سیستم شما ممکنه این مشکل به وجود بیاد. با شرکت پروشات تماس بگیرید.