منم دقیقا همین مشکل رو دارم اگر کسی از دوستان میدونه لطفا راهنمایی کنه.