در مبل تختخواب شو به دنبال چه چیزی باشیم
پارچه باید محکم بافته شود. آن را در برابر نور نگه دارید و ببینید که بافت چقدر محکم است.
به لبه های خام پارچه نگاه کنید تا هرگونه شکنندگی یا باز شدن را بررسی...