سلام لطفا برید توی حیاط و با مامور مخفی اداره صحبت کنید بعد طبقه دوم براتون باز میشه برید اونجا اگر باز هم نشد به این آی دی پیام بدبد @Haniehnaghdi69