سلام
به لینک زیر مراجعه کنید:
http://forum.npshop.net/showthread.php?1215-سریال-های-جدید-برای-مجموعه-نرم-افزارهای-Creative-Suite-Master-Collection-CS5.5