سلام
هیچ راه دیگه ای وجود نداره. باید ویندوز رو تعویض کنید.