منم مشکل شما رو دارم و هرکاری کردم برطرف نشد و احتمال خیلی بالا مشکل از آپدیت ویتدوزه و باید pach جدید ارائه بشه