با سلام به شما دوست عزیز و ارجمند من هم مشتری همین سایت و همین شرکت هستم ولی دلیل نمی شه که حرام خوری در کار باشه ، من هم لرد 6 و هم لرد 7 و لرد 8 رو خریدم ولی چنین مشکلی که شما می گید من ندیدم ، نمی...