اگر این تکثیر و استفاده غیر مجازی که در گذشته انجام دادین رو دوباره با محصولات ما و حتی شرکت های دیگه انجام ندین اشکالی ندارد .