من هم نیاز فوری به لرد جدید دارم اگه تا 2-3 هفته دیگه نمیاد مجبورم برم کوانتوم بگیرم:(:(:(