سلام. وارد eset که شدید کلید f5 و گزینه ی click alerts and notification انتخاب کنید و بعد از آن گزینه ی display only notifications requiring user interaction را تیک بزنید و ok کنید