بابا کدوم keygen هر چی استفاده کردم اکسپایر میشه؟
یه keygenتو همین فروم بود که اونم انگار از سرور پاک شده فایلی هم که از قبل دانلود کرده بودم nod لعنتی فایل RAR ش رو خراب کرد....