سلام
تو لرد 13 تو قسمت راهنمای فعال سازی Adobe CS6 Master Collection نوشته که در هنگام استفاده از VPN از مجموعه های ادوبی استفاده نکنید که اینکار باعث از بین رفتن رجیستر میشه. ولی من حواصم نبود و...