سلام ی سوال دارم چجوری باید گاو صندق رو که در جواهر فروشی هست باز کنم