خب بعد از اینکه با نحوه نصب وردپرس آشنا شدید و یک سایت وردپرسی برای خود ایجاد کردید، نوبت به کارهایی می رسد که بعد از نصب وردپرس باید انجام دهید. کارهای بعد از نصب وردپرس شامل تنظیمات اولیه برای...