من کامپیوتر dvd کار نمیکنه واسه اجرا فیلم اموزشی چکار کنم؟