من پیش از این در طی تماس خودتون با شرکت نصب کردم مشکلی در patch نداشت نیاز هست هیچ آنتی ویروس چه برای نرم افزار میم و چه ویندوز فعال نباشد