آیا میتوان از موتور برق برای ماینینگ استفاده کرد؟
فرآیند استخراج ارزهای دیجیتال به نحوی است که نیازمند دستگاهی دایم کار و ساعت کاری بالا است. اما ساعت کار مداوم موتور برق معمولا محدود است که در...