از طریق لینک زیر فایل نصب برنامه را دانلود کرده و از فشردگی خارج کنید و نصب نمایید

کد:
http://forum.npshop.net/Upload/Stereoscopic.zip
روش فعالسازی :
1- پس از نصب و یا در صورت اجرا نرم افزار ، آنرا را ببندید .
2- فایل Patch را اجرا کرده و در پنجره ظاهر شده بر روی Patch کلیک کنید تا برنامه فعال شود .
3- در نهایت فایل Patch را ببندید و برنامه را اجرا کنید .