کد:
http://forum.npshop.net/Upload/RADMIN-KeyMaker.zip
روش استفاده :
مراحل استفاده را طبق توضیحات گفته شده در قسمت راهنمای فعال سازی در اتوران دی وی دی انجام دهید . فقط به جای فایل kEYGEN در اتوران از فایل بالا استفاده نمایید .