نکته بسیار مهم : در صورتی که با این نرم افزار و کار با آن آشنایی ندارید ، اصلا آنرا نصب و اجرا نکنید .

فایل زیر را دانلود و از فشردگی خارج کنید

کد:
http://forum.npshop.net/Upload/DeepFreeze7.zip
نصب را شروع کنید . در صفحه ای که از شما درخواست سریال می کند از فایل Serial سریال را کپی کرده و نصب را به انتها برسانید .
پس از نصب ، برای دسترسی به تنظیمات برنامه ، کلیدShift را نگه داشته ، بر روی آیکن برنامه در System Tray دوبار کلیک کنید تا وارد قسمت تنظیمات برنامه شوید .