سلام
فایل زیر را دانلود کرده و از فشردگی خارج نمایید .

کد:
http://forum.npshop.net/Upload/BitdefenderTotal2013.zip
توضیحات استفاده در داخل فایل قرار دارد .