فایل زیر را دانلود و از فشردگی خارج نمایید .

کد:
http://forum.npshop.net/Upload/BWMeter6.5.0.zip
پس از نصب برنامه ، فایل Patch را جهت فعال کردن برنامه بزنید .
(این برنامه بر روی ویندوزهای XP-Vista-7-8 نسخه 32 و 64 نصب میشود)