فایل زیر را دانلود و از فشردگی خارج نمایید

کد:
www.forum.npshop.net/Upload/FairStarsAudioConverter.zip
رمز فایل جهت خارج شدن از حالت فشرده : www.npshop.net

روش فعالسازی برنامه :
پس از نصب برنامه ، در صورتی که برنامه را باز کرده اید ، آنرا ببندید . سپس فایل موجود در پوشه کرک را در مسیر نصب برنامه کپی کرده و با فایل موجود جایگزین کنید . در نهایت برنامه را اجرا نمایید .