سلام،

۱) آیا آنتی ویروس اَوَست رایگان (2015.10.0.2208) توان شناسایی و از بین بردن نرم افزارهای ضد جاسوس افزار و تبلیغ افزار را نیز دارد؟

۲) آیا می توان یکی از نرم افزارهای ضد جاسوس افزار و تبلیغ افزار (همچونAd-Aware، SuperAntispyware، Spybot) را کنار آنتی ویروس اوَست رایگان (2015.10.0.2208) هم روی یک سیستم نصب کرد؟ اگر بلی، کدام ارجح است؟

تشکر