با سلام بعد از نصب وقتي ميخواهم بازي را اجرا كنم با پيغام"كاربر گرامي براي نصب كامل اضافات بازي بر روي سيستم شما لازم است كه رايانه شما مجددا راه اندازي شود. براي راه اندازي مجدد كليد راه اندازي مجدد و براي خروج از برنامه كليد خروج را فشار دهيد" مواجه شده ام با اينكه بار ها سيستم را ري استارت كردم اما باز هم با اين پيغام مواجه ميشوم