کرک نرم افزار swish max 2 مشکل داره و هنگام export یک فایل سیاه و سفید ایجاد می کنه