بعد از اجرای adobe photoshop 10 cs3 پیغام expire را می دهد لطفا کرک جدید adobe photoshop 10 cs3 رابگذارید.