سلام آموزش اندروید پارت یک و دو رو تهیه کردم. رو ویندوز 7مشکل نداره و ولی ویندوز10 یک دقیقه از فیلم نمایش می دە بعد می ره فیلم بعدی و فیلم بعدی به همین صورت.