من نرم افزار sound and mix collection 2019 خریداری کردم
بعد از نصب برنامه Cubase واسه اکتیو کردن به مشکل خوردم و هیچ راهنمایی هم نشده
لطفا اگر کسی اطلاعاتی داره بگه