آمونیوم کلرید یا نشادر، با فرمول شیمیایی NH4Cl نوعی ترکیب غیر آلی و در واقع نمکی به رنگ سفید است که کمی خاصیت اسیدی دارد و در آب نیز محلول میباشد.
این ماده در نتیجه ی سوزاندن زباله های زغال سنگ و یا واکنش اسیدکلریدریک با آمونیاک حاصل میشود. به علاوه، در نزدیکی آتشفشان ها نیز یافت میشود.

کاربرد آمونیوم کلرید
ترکیب فوق، در عملیات های باستان شناسی و دیرینه شناسی کاربرد دارد و به علاوه، مصارف صنعتی آن نیز فراوان است. در بسیاری از صنایع غذایی از آمونیوم کلرید به عنوان طعم دهنده استفاده میشود و محصولات را به حالت اسیدی در می آورد. این ماده، در ایجاد محیطی مناسب برای رشد و فعالیت مخمرها نیز کاربرد دارد و بعضا به عنوان غذای دام ها نیز به کار میرود. آمونیوم کلرید در فومول برخی داروهای سرفه و تنگی نفس موجود میباشد و برای کنترل PH ادرار و رفع اختلالات ادراری نیز مورد استفاده قرار میگیرد.