تبخال ها تاول های دردناک و قرمز رنگی هستند که ممکن است در تمام نواحی بدن دیده شوند اما نواحی دهان و لب ها بیشتر احتمال دچار شدن به این مشکل را دارند. تبخال یک ویروس عفونتی است پس در صورت مبتلا شدن بهتر است با افراد دیگر و یا سایر نواحی بدنتان تماس ایجاد نکنید.
این مسئله علل مختلفی میتواند داشته باشد و معمولا ااشخاص ز طریق تماس با افراد و یا اشیا الوده به این ویروس مبتلا میشوند هر چند که در برخی موارد به دلیل ترس و اضطراب هم احتمال بروز تبخال دیده شده است.
منبع:https://daerclinic.com/