کامپوزیت و لمینت دندان هر دو، پوششی را روی دندان های آسیب دیده یا تغییر رنگ داده ایجاد می کنند. این روکش ها باعث میشوند که لبخند شما زیباتر باشد. با این وجود، بسته به میزان بودجه، هدف و مشکل دندانتان، ممکن است انتخاب متفاوتی داشته باشید. درک جنبه های مثبت و منفی این دو نوع روکش میتواند به شما در انتخاب بهتر کمک کند.
در مقایسه با رزین کامپوزیت، لمینت دندان به لطف مواد قوی تر، دوام بیشتری دارد. همین موضوع باعث شده که طول عمر لمینت دندان بیشتر از کامپوزیت باشد. به طور متوسط، لمینت دندان بین ۱۰ تا ۱۵ سال عمر دارد.

در این بخش لمینت امتیاز بیشتری به دست می آورد. چرا دوام و ماندگاری لمینت دندان از کامپوزیت بیشتر است. این موضوع روی هزینه لمینت دندان نیز تاثیرگذار است. مقایسه روکش لمینت سرامیکی با رزین کامپوزیت نشان داده که کامپوزیت طول عمر کمتری دارد. طول عمر کامپوزیت اگر نگهداری آن به شکل درست انجام شود، ۵ تا ۷ سال است. بعد از این دوره نیاز به تعویض یا تعمیر کامپوزیت وجود دارد.
منبع: https://www.arshianclinic.com/%d8%aa...f%d8%a7%d9%86/