به هنگام نصب در قسمتی که از شما سریال می خواهد Keygen را از اتوران اجرا کنید و در قسمت Product از منوی باز شونده Nero 9.0 را انتخاب کنید و در پایین بر روی کلید Remove all Serials کلیک کنید سپس بر روی Generate کلیک کنید و در آخر بر روی Add to White List نیز کلیک کنید. حالا سریال را از Keygen کپی کرده و آن را در برنامه وارد کنید و برنامه را نصب کنید.
در صورتی که بعد از نصب به هنگام اجرا کردن برنامه با پیغام Buy Now مواجه شدید برنامه را ببندید (برنامه را پاک نکنید) و دوباره Keygen را از اتوران اجرا کنید و تمام مراحل را مانند قبل دوباره انجام دهید.