با سلام
پس از بررسی نرم افزارهای Lord 8 ، بنطرم آمد که تغییر چندانی نسبت به Lord 7 ( که خودم دارم ) ، نکرده است

نرم افزارهای جدید که در ابتدای سال 2010 عرضه میشوند ( و بعضی از آنها در Dec 2009 عرضه شده اند ) را در چه زمانی میتوانیم از شما تهیه کنیم ( اگه درست باشه Lord 9 ? )


سپاسگزارم