کد:
http://forum.npshop.net/Upload/Alcohol.zip
پس از دانلود و خارج کردن از حالت فشردگی ، برای کرک کردن و استفاده از برنامه این مراحل را انجام دهید :
1- فایل keygen را اجرا نمایید
2- در پنجره باز شده ابتدا بر روی Generate کلیک نمایید
3- سپس بر روی کلید server check workaround کلیک نمایید . آدرس فولدر برنامه را آورده و سپس ok نمایید
مسیر پیش فرض نصب این نرم افزار در مسیر زیر می باشد :
C:\program file\alcohol soft\alcokol120