کد:
http://forum.npshop.net/Upload/CloneDVD-Mobile.zip
پس از دانلود برنامه را ببندید و مراحل زیر را انجام دهید :
1- فایل Crack را اجرا نمایید
2- کرک را در مسیر نصب برنامه Install کنید
3- به مسیر نصب برنامه رفته و فایل Register CloneDVDmobile را اجرا نمایید
4-در صفحه ظاهر شده فایل LORD را انتخاب و سپس گزینه Open را انتخاب نمایید
5- در نهایت پیغام ظاهر شده را OK نمایید