کد:
http://forum.npshop.net/Upload/ClientForGoogleTranslate.zip
پس از دانلود و نصب برنامه ، برنامه را کامل بسته و فایل Patch را اجرا نمایید