راه كار اول

کد:
http://npshop.net/Ups/SuppDLs/HDCSRemover.zip
 1. فايل فوق را دانلود كنيد .
 2. فايلي كه دانلود كرده ايد را از فشردگي خارج كرده و فايل run.exe را اجرا نماييد . در صفحات ظاهر شده ابتدا yes و سپس ok نماييد .
 3. سيستم را يكبار Restart نماييد .
 4. يكي از DVD ها را داخل درايو قرار دهيد .
 5. بر روي DVD ROM خود راست كليك كرده، گزينه Open را انتخاب نماييد تا محتويات DVD را ببينيد .
 6. از بين پوشه ها، پوشه Driver را باز كنيد .
 7. با توجه به سيستم عامل خود پوشه مربوطه را انتخاب نموده، باز كنيد .

  پوشه 32 براي ويندوز Vista-32 و ويندوز Seven-32
  پوشه 64 براي ويندوز Vista-64 و ويندوز Seven-64
  پوشه XP32 براي ويندوز XP
 8. فايل DPInst.exe را اجرا كرده و نصب كنيد .
 9. پس از نصب فايل مذكور سيستم خود را Restart كنيد .
راه كار دوم

اگر به هر دليلي مشكل حل نشد:
 1. در منوي استارت گزينه Run را انتخاب regedit را تايپ كرده سپس ok نماييد .
 2. به مسير زير HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Servic es برويد و پوشه HDCS را حذف نماييد .
 3. اكنون وارد my computer شده و درايوي را كه ويندوز در آن نصب شده باز كنيد .
 4. از مسير windows\system32\drivers فايل HDCS.sys را حذف نماييد .
 5. سيستم را Restart كنيد.
 6. يكي از DVD ها را داخل درايو قرار دهيد .
 7. بر روي DVD ROM خود راست كليك كرده، گزينه Open را انتخاب نماييد تا محتويات DVD را ببينيد .
 8. از بين پوشه ها، پوشه Driver را باز كنيد .
 9. با توجه به سيستم عامل خود پوشه مربوطه را انتخاب نموده، باز كنيد .

  پوشه 32 براي ويندوز Vista-32 و ويندوز Seven-32
  پوشه 64 براي ويندوز Vista-64 و ويندوز Seven-64
  پوشه XP32 براي ويندوز XP
 10. فايل DPInst.exe را اجرا كرده و نصب كنيد .
 11. پس از نصب فايل مذكور سيستم خود را Restart كنيد .